บทความทั้งหมด

ปุจฉา : บางคนบอกว่า... ไม่มีเวลาปฏิบัติเลย ทำกิจการงานทุกวัน ควรทำอย่างไร?

ว่างจากตัวตนจากการยึดมั่นถือมั่น สมาธิ...ความตั้งมั่นที่แท้ของพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องของโลกุตรธรรม... จะไม่ใช่สมาธิสมถะแบบในชั้นโลกิยธรรม จะมีลักษณะที่ เรียกว่า "สุญญตวิหาร"

เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม เรื่องที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ที่พึงใส่ใจ พึงทำความเข้าใจ ก็คือ​ เรื่องของ​ "อริยสัจ 4" ความจริงอันประเสริฐของธรรมชาติ

ปุจฉา: เมื่อฝึกหัดตามเสียงพระอาจารย์ จากยืน​เดิน​และนั่ง ในช่วงของการนั่งจนกายเบาจิตเบา สมองปราศจากความคิดใด​ ๆ จากโลกภายนอก

ต้องลดอาหารของกิเลสก่อน การที่เราจะมีความเพียรเผากิเลส จุดหมายปลายทางที่เรียกว่าการหลุดพ้น มันไม่เหมือนกายภาพ

#รู้ที่ไม่ต้องคอยกำหนดรู้ เมื่อใดที่เราเพิกสิ่งหยาบๆ ออกไป ธรรมอันเอกปรากฏขึ้น เราจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า “รู้ที่เป็นปกติ รู้ที่เป็นอัตโนมัติ"

"... เมื่อสิ่งนี้มี​ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป​ ..."

#ผู้เข้าไปหาไม่หลุดพ้น เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์​ ก็คือ​ สิ่งที่เรียกว่า "ตัณหา" เกิดความดิ้นรน​กระวนกระวาย​ ...ความทะยานอยาก

#หนังสือธรรมะพร้อมเสียงประกอบ เดินจิต ตื่นรู้สู่พระนิพพาน ตอนที่ 1 -สติปัฏฐานสี่ สัมมาสติ เข้าสู่สัมมาสมาธิ และความชำนาญในสมาธิ (วสี) ถ่ายทอดธรรมโดย พระมหาวพรต กิตติวโร

Becoming One with Nature. Letting go of any conditioning.Being empty and at peace. The Buddha said that there is one thing that a person should clearly know,

After we practice mindfulness and are aware of the body and the mind, then we will be able to perceive the sensations of the whole body. We will know the whole body and be aware all the time. This is the entry to the stable mind, which is having the right concentration,

Meditation practice is the way that we can reach the dhamma - the truth about the nature of this body and mind - and the immortal dhamma, which is free from attachment.

At the beginning, the practice of right mindfulness can help with healing and detoxifying us of any unpleasant emotions. It can also adjust or balance the body,which enhances overall well being. As a result,we will have good mental health and 

Powered by MakeWebEasy.com