เรียนรู้ ...ยอมรับ

#เรียนรู้ ... #ยอมรับ
"... เมื่อสิ่งนี้มี​ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป​ ..."

เป็นกฎธรรมชาติ
ที่เรียกว่า “#อิทัปปัจจยตา” นั่นเอง

มีเหตุเกิด​ มันก็เกิดขึ้น
เมื่อต้องดำรงอยู่ มันก็ดำรงอยู่
เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัย​ มันก็ดับไป
ก็ "เรียนรู้"..."ยอมรับ"
#ทุกสรรพสิ่งก็เป็นเช่นนั้นเอง

หน้าที่ของเรา
เพียงแค่ประคับประคองสติไว้
ระลึกทำความรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอ
ละตัณหา ละความดิ้นรน
ความกระวนกระวายในสิ่งต่าง ๆ ลง

#ประคองสติไว้
รู้ทุกข์ ละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
จึงจะเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
คือ จิตคืนสู่ความเป็นปกติ
คืนสู่ความเป็นกลาง

แล้วก็ดำเนินหนทาง...
คือ​ ดำเนินอริมรรคมีองค์ 8 อย่างนี้เรื่อยไป
นำพาชีวิตตนเอง
#ก้าวเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเรื่อยไป
.

ธรรมบรรยาย โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
เช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

Powered by MakeWebEasy.com