ตารางปฏิทินคอร์สอบรมและกิจกรรม

ตารางกำหนดการ คอร์สอบรมสติปัฏฐานสี่ ประจำเดือน  มกราคม - ธันวาคม 2567
นำปฏิบัติโดย  พระมหาวรพรต  กิตติวโร  
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสม)
 
คอร์สอบรม สติปัฏฐานสี่
ดูวันอบรม เลื่อนไปทางขวา >>>  
อบรมระหว่างวันที่อบรม
   สมัครอบรม

 สถานที่จัดอบรม : 
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ 1 กทม.)

 วันที่  15 - 19 มกราคม 2567 ติดต่อสอบถาม
โทร.02-455-2525
สถานที่จัดอบรม : โครงการจิตใส ใจสบาย
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ 1 กทม.)

วันที่ 3 มีนาคม 2567 ติดต่อสอบถาม
โทร.02-455-2525

สถานที่จัดอบรม : 
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ 1 กทม.)

 วันที่  4- 8 มีนาคม 2567ติดต่อสอบถาม
โทร.02-455-2525

 สถานที่จัดอบรม
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเขมรังสี (ศูนย์๔) 

 วันที่ 22 - 28 มีนาคม 2567 ติดต่อสอบถาม
โทร.02-455-2525

สถานที่จัดกิจกรรม:
ทอดผ้าป่าสามัคคี วันสงกรานต์ ณ มูลนิธิธรรมอารี
 

วันที่ 7 เมษายน 2567ติดต่อสอบถาม
Line: @dhamma_aree

 สถานที่จัดอบรม
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเขมรังสี (ศูนย์๔) 

  วันที่ 24-30 กันยายน 2567 ติดต่อสอบถาม
โทร.02-455-2525
สถานที่จัดกิจกรรม:
ทอดกฐินสามัคคี ณ มูลนิธิธรรมอารี (สวนธรรมอารี)
วันที่ 20 ตุลาคม 2567
ติดต่อสอบถาม
Line: @dhamma_aree
สถานที่จัดอบรม : 
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ 1 กทม.)
 
วันที่ 23-27 ตุลาคม 2567
    
  ติดต่อสอบถาม
โทร.02-455-2525
สถานที่จัดอบรม
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย(ศูนย์ 1 กทม.)
  
วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2567

 
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-455-2525

สถานที่จัดอบรม
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเขมรังสี (ศูนย์๔) 
วันที่ 19-25 ธันวาคม 2567
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-455-2525
สถานที่จัดอบรม
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเขมรังสี (ศูนย์๔) 
วันที่ 30 ธ.ค. - 1 ม.ค.68
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-455-2525
Powered by MakeWebEasy.com