เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิ ธรรมอารี   จดทะเบียน จัดตั้ง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑  ผู้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมอารี โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร


จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑.   เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม สำหรับการศึกษาและการปฏิบัติธรรม   
       สนับสนุนจัดคอร์สปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุ พุทธศาสนิกชน เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่

๒.  เพื่อเผยแพร่พระธรรมตามหลักธรรมในพระไตรปิฎก

๓.  เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่พระธรรมตามหลักธรรมในพระไตรปิฏก

๔.  ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๕.  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด  

Powered by MakeWebEasy.com