คลังภาพประกอบธรรมะ

อัปเดตโพสต์ภาพธรรมะเพิ่มเติม ทุก ๆ สัปดาห์ โปรดติดตามรับชม

ปุจฉา : บางคนบอกว่า... ไม่มีเวลาปฏิบัติเลย ทำกิจการงานทุกวัน ควรทำอย่างไร?

ว่างจากตัวตนจากการยึดมั่นถือมั่น สมาธิ...ความตั้งมั่นที่แท้ของพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องของโลกุตรธรรม... จะไม่ใช่สมาธิสมถะแบบในชั้นโลกิยธรรม จะมีลักษณะที่ เรียกว่า "สุญญตวิหาร"

เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม เรื่องที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ที่พึงใส่ใจ พึงทำความเข้าใจ ก็คือ​ เรื่องของ​ "อริยสัจ 4" ความจริงอันประเสริฐของธรรมชาติ

ปุจฉา: เมื่อฝึกหัดตามเสียงพระอาจารย์ จากยืน​เดิน​และนั่ง ในช่วงของการนั่งจนกายเบาจิตเบา สมองปราศจากความคิดใด​ ๆ จากโลกภายนอก

ต้องลดอาหารของกิเลสก่อน การที่เราจะมีความเพียรเผากิเลส จุดหมายปลายทางที่เรียกว่าการหลุดพ้น มันไม่เหมือนกายภาพ

#รู้ที่ไม่ต้องคอยกำหนดรู้ เมื่อใดที่เราเพิกสิ่งหยาบๆ ออกไป ธรรมอันเอกปรากฏขึ้น เราจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า “รู้ที่เป็นปกติ รู้ที่เป็นอัตโนมัติ"

"... เมื่อสิ่งนี้มี​ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป​ ..."

#ผู้เข้าไปหาไม่หลุดพ้น เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์​ ก็คือ​ สิ่งที่เรียกว่า "ตัณหา" เกิดความดิ้นรน​กระวนกระวาย​ ...ความทะยานอยาก

Powered by MakeWebEasy.com