ตารางคอร์สอบรมปฏิบัติธรรม


ตารางกำหนดการ คอร์สอบรมสติปัฏฐานสี่ ประจำเดือน  ตุลาคม - ธันวาคม 2566
นำปฏิบัติโดย  พระมหาวรพรต  กิตติวโร  

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสม)
 
คอร์สอบรม สติปัฏฐานสี่
ดูวันอบรม เลื่อนไปทางขวา >>>  
อบรมระหว่างวันที่อบรม
   สมัครอบรม
สถานที่จัดอบรม : 
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ 1 กทม.)
 
วันที่ 23-27 ตุลาคม 2566
    
  ติดต่อสอบถาม
โทร.02-455-2525
สถานที่จัดอบรม
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย(ศูนย์ 1 กทม.)
  
วันที่  29 ตุลาคม 2566

 
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-455-2525

สถานที่จัดอบรม:
ทอดกฐินสามัคคี ณ มูลนิธิธรรมอารี (สวนธรรมอารี)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสอบถาม
Line: @dhamma_aree

สถานที่จัดอบรม
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเขมรังสี (ศูนย์๔) 
วันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2566
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-455-2525
สถานที่จัดอบรม:
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเขมรังสี (ศูนย์๔) 
วันที่ 25-27 พฤศิกายน 2566
ติดต่อสอบถาม
โทร.02-455-2525
สถานที่จัดอบรม:
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเขมรังสี (ศูนย์๔) 
วันที่ 1-8 ธันวาคม 2566
ติดต่อสอบถาม
โทร.02-455-2525
 

สถานที่จัดอบรม:
ณ.ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเขมรังสี.(ศูนย์๔) 

วันที่ 19-25 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถาม
โทร.02-455-2525
สถานที่จัดอบรม:
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเขมรังสี (ศูนย์ ๔)


วันที่ 30 ธ.ค. - 1 ม.ค.67

ติดต่อสอบถาม
โทร.02-455-2525


Powered by MakeWebEasy.com