คอร์สอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติพึ่งตนพึ่งธรรม จ.ปทุมธานี วันที่ 26-28 พ.ค.62

26 พ.ค. 2562  -  28 พ.ค. 2562

เต็มปิดรับสมัคร

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม
วันที่เราจะใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้ เบิกบาน
เพื่อเติมพลัง สะสมสติความรู้สึกตัว ให้กับชีวิต

คอร์สอบรมเดินจิตสติปัฏฐานสี่

สถานปฏิบัติ ศูนย์ปฏิบัติพึ่งตนพึ่งธรรม จ.ปทุมธานี

อบรม วันที่  ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒


พระอาจารย์นำปฏิบัติโดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
หากจะทำบุญ บริจาคได้ตามกำลังศรัทธา

 

ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพสนับสนุนจัดคอร์สอบรม

 

เจ้าภาพหลัก

1.คุณสวิชญา พรหมช่วย และกลุ่มเพื่อน

 

 เจ้าภาพร่วม ค่าอาหารและที่พัก

1. คุณเมตตา  อุทกะพันธ์

2.  คุณสุวิทย์ - คุณดารินทร์  สรวงศารัตน์

 

เจ้าภาพร่วม ค่าอาหาร

1.คุณช่อผกา ชื่นสายชล 
2.คุณสวิชญา พรหมช่วย 
3.คุณชยันต์ คุณพัชรา ตันติวัสกาการ 
4..คุณวิภา จรรยาภรณ์พงษ์

..............................

ท่านใดสนใจร่วมปฏิบัติธรรม
กรุณาลงทะเบียน / แจ้งความจำนงล่วงหน้า

-แจ้งประสงค์ เข้าคอร์สอบรม ๓ วัน
หรือมาร่วมปฏิบัติไม่ครบคอร์ส หรือแบบเช้าเย็นกลับ

กรุณาลงทะเบียนสมัครได้ที่ คลิกที่นี่ 

แผนที่เดินทาง https://goo.gl/maps/QHFkLQBZLMaEh4jY8

 

Powered by MakeWebEasy.com