คอร์สอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติพึ่งตนพึ่งธรรม จ. ปทุมธานี (27-29 กค.62)(ปิดรับสมัคร เต็มแล้ว)

27 ก.ค. 2562  -  29 ก.ค. 2562

 

ปิดรับสมัคร เต็มแล้ว

“ตื่นรู้สู่ความว่าง”
นำสู่สภาวะนิ่ง รู้ ว่างทั้งภายในและภายนอก
เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
พระอาจารย์นำปฏิบัติโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรม
คอร์สอบรมเดินจิตสติปัฏฐานสี่ จัดโดย มูลนิธิเดินจิต

 

สถานจัดอบรม :  ศูนย์ปฏิบัติพึ่งตนพึ่งธรรม จ.ปทุมธานี

อบรม วันที่ 27- 29 กรกฎาคม 2562

 

ปิดรับสม้คร เต็มแล้ว
กรุณาลงทะเบียนสมัคร คลิกด้านล่างนี้ท่านใดสนใจร่วมปฏิบัติธรรม
กรุณาลงทะเบียน / แจ้งความจำนงล่วงหน้า

-แจ้งประสงค์ เข้าคอร์สอบรม 3 วัน
หรือมาร่วมปฏิบัติไม่ครบคอร์ส หรือแบบเช้าเย็นกลับ

 
หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
หากจะทำบุญ บริจาคได้ตามกำลังศรัทธา

 

ติดตามรายชื่อผู้เข้าสมัครอบรมได้ที่ ไลน์กลุ่มเดินจิต 2

 

..........................................................

 

ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพสนับสนุนจัดคอร์สอบรม

 

เจ้าภาพร่วม ค่าที่พักและอาหาร


 

เจ้าภาพร่วม ค่าอาหาร

1.รณชิต แย้มสะอาด 20,000
2.สวิชญา พรหมช่วย 10,000
3.วรเศรษฐ์ สินโสภณพงศ์ และ อนงค์ภัทร์ มโนมัยวจี 10,000
4.มณฑาทิพย์ โชติช่วง และ กฤษฏ์ ชิดทอง 10,000
5.วัชรพงศ์ พาดี และ อธิชา ชารีรัตน์ 10,000
6.ช่อผกา ชื่นสายชล 10,000
7.สุธิดา จันทร์รุจิพุฒน์ 10,000
8.ทิพยรัตน์ ธวัชธนกิจ 3,000
9.วิภา จรรยาภรณ์พงษ์ 3,000
10.คุณหมอพิสมร คุ้มพงษ์ 10,000
11.คุณณัฐนันท์-นันท์ธนิก ตันติวัสดาการ 5000 บาท
12.พิมลชาต์ ชูโต 500
13.ศุภพิชญ์ ปัญจรัศม์ สุวัฒนะพงศ์เชฏ 5,000
14.ปิยดา ศรีธนูธรรมกูล 2,000


..............................แผนที่เดินทาง https://goo.gl/maps/QHFkLQBZLMaEh4jY8

 

Powered by MakeWebEasy.com