กิจนิมนต์ อินเดีย ยุวพุทธ วันที่ 22-28/12/62

22 ธ.ค. 2562  -  28 ธ.ค. 2562

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
......................
ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม ขอเชิญร่วมธรรมยาตรา นำแสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาคุณพระพุทธองค์
ตามรอยบาทพระศาสดา นมัสการสังเวชนียสถาน
ณ สถานที่ ตรัสรู้ (พุทธคยา)-ปฐมเทศนา (พาราณสี)
ปฏิบัติบูชา ณ มหาเจดีย์พุทธคยา ร่วมห่มผ้าองค์พระพุทธเมตตา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา (มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก)
วัดเวฬุวนาราม (วัดแห่งแรกของพุทธศาสนา) ธัมเมกขสถูป (แสดงปฐมเทศนา ) - ล่องแม่น้ำคงคา ลอยกระทงดอกไม้ ชมพิธีบูชาไฟ คงคาอารตี
.
นำปฏิบัติบูชาโดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
พระวิปัสสนาจารย์ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา(ศูนย์4)
ชี้แนะและสอนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางสติปัฎฐาน 4
ด้วยวิธี “จิตสู่จิต”
.
รายละเอียดการเดินทาง https://is.gd/PET5qu

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรสวรรค์, คุณสุชาดา, คุณสุดารัตน์
โทร. 02-455-2525 ต่อ 4210-4211

Powered by MakeWebEasy.com