บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) วันที่ 21/5/2562

21 พ.ค. 2562  -  21 พ.ค. 2562

 

“ตื่นรู้สู่ความว่าง”
2 ชั่วโมงพักใจ นำสู่สภาวะนิ่ง รู้ ว่างทั้งภายในและภายนอก
เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
โดยพระอาจารย์มหาวรพรต กิตติวโร
ความว่าง คือ อะไร ? มีกี่ลักษณะ ? สำคัญอย่างไร ?
เราสามารถเข้าถึงความว่างในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ?
ร่วมค้นหาความหมายของความสุขที่แท้จริง
- ผ่อนคลาย พักกาย พักใจ  - ตื่นรู้สู่ความว่างบริสุทธิ์-สุญญตา

สถานที่จัดอบรม

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ณ Convention Hall สำนักพิมพ์ (ตลิ่งชัน)

378 ถนนชัยพฤกษ์  แขวงตลิ่งชัน  กทม.

จัดโดย  คุณเมตตา  อุทกะพันธ์ุ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  เวลา 16.00 -18.00 น.

(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 02-422-9999 ต่อ 4029

แผนที่นำทาง


คลิกลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/nsUjAaMxXz12

แผนที่เดินทาง  


 

 

Powered by MakeWebEasy.com