พุทธคยา พระศรีมหาโพธิ์ ประเทศอินเดีย จัดโดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ 22-28 ธค.61

22 ธ.ค. 2561  -  28 ธ.ค. 2561

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม "แสวงธรรม บำเพ็ญบุญ ปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้า"  ณ สถานที่ตรัสรู้ (พุทธคยา) ประเทศอินเดีย เพื่อสั่งสมบุญบารมี และเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง และครอบครัว

⏰กำหนดการเดินทาง : วันเสาร์ที่ 22 - วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 (รวม 7 วัน)

- ชมแม่น้ำเนรัญชรา สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐ านลอยถาด
- นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์, พระแท่นวัชรอาสน์, สัตตมหาสถาน
และพระพุทธเมตตา สวดมนต์เจริญจิตตภาวนาใต้ต้ นพระศรีมหาโพธิ์
- ชมวัดพุทธนานาชาติ
- ทำบุญทอดผ้าป่าตามกำลังศรัท ธาถวาย ณ วัดไทยพุทธคยา
- นมัสการพระมูลคันธกุฎิพระพุ ทธองค์ บนยอดเขาคิชกูฏ ณ เมืองราชคฤห์
- ชมวัดชีวกอัมพวัน ของพ่อหมอชีวกโกมารภัจน์
- ชมวัดเวฬุวนาราม วัดในพุทธศาสนาแห่งแรกของโล ก
- ชมตโปธาร น้ำแร่ร้อนซึ่งกล่าวกันว่าเ ป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
- ชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโ ลกที่เคยรุ่งเรืองเมื่อพันป ี
- สักการะ หลวงพ่อพระองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แกะส ลักด้วยหินแกรนิตสีดำ
- ชมและสักการะ "พุทธคยามหาเจดีย์"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรสวรรค์, คุณสุชาดา โทร. 02 455 2525 ต่อ 4210, 4211 มือถือ 089 788 3606

Powered by MakeWebEasy.com