ขอเชิญปฏิบัติธรรมสัญจร...4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล (ทริปเน้นปฏิบัติ)

24 พ.ย. 2561  -  5 ธ.ค. 2561

 

ขอเชิญปฏิบัติธรรมสัญจร...4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล (ทริปเน้นปฏิบัติ)

พระอาจารย์นำปฏิบัติโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

เดินทางวันที่ 24 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2561 (12วัน)
จัดโดย กลุ่มเดินจิต

เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์(บินตรง...ลงพุทธคยาเลยค่ะ)

ท่านใดสนใจ สมัครจองได้ที่.คุณตุ๊ก ณัชชา 081-5657719 


ค่าใช้จ่ายรวม...ท่านละ 50,000 บาท
(*)ตั๋วเครื่องบินไปกลับ สายการบินไทยสมายล์ ชั้นประหยัด
(*)ประกันการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
(*)โรงแรมที่พัก 3-4 ดาว ห้องคู่ หรือ ห้องเสริมเตียง รวม 3 คืน
(*)ค่าอาหารรวมทุกมื้อตามโปรแกรม
(*)วีซ่า อินเดีย –เนปาล
(*)ค่าธรรมเนียมเข้าโบราณสถานตามโปรแกรม
(*)รถบัสปรับอากาศ พนักงานประจำรถ พนักงานดูแล พนักงานยกของ ( ภาษาไทย-อังกฤษ )

 

 

Powered by MakeWebEasy.com