Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

  รวมธรรมะโดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร (ชุด ๑) (15901 อ่าน)

14 พ.ค. 2562 02:26ดั่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นทางสายเอก
เป็นไปเพื่อความหมดจดบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย
เป็นไปเพื่อข้ามพ้นความโศก ความร่ำไรรำพัน
เป็นไปเพื่อความดับความทุกข์กาย
ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ
เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมที่ถูกต้อง คือพระนิพพานได้
.
สติปัฏฐานสี่เป็นมรดกธรรมอันล้ำค่า
ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ให้แก่ชาวโลก
หนทางที่เราจะสามารถพ้นจากสภาพแห่งกองทุกข์ทั้งปวง
พบกับความสงบสุขที่แท้จริงของชีวิตได้
.
จึงนับว่าเป็นวาสนาของท่านทั้งหลาย
ที่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาพบพระพุทธศาสนา
มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรม
ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การเจริญสติปัฏฐานสี่ เจริญอริยมรรคมีองค์แปด
นอกจากจะเป็นหนทางของความพ้นจากทุกข์
พบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิต
.
การเจริญสติปัฏฐานสี่
ก็จะช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เรียกว่ามันเกื้อกูลทั้งทางโลกและทางธรรม
ทุกคนเกิดมาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุข
เป็นธรรมชาติของทุกคน
ที่ไม่อยากพบเจอความทุกข์ มีชีวิตที่ดีมีความสุข
.
การปฏิบัติธรรมนี่แหละ
ที่จะทำให้เราพบสิ่งเหล่านั้นได้
ถ้าเราได้มีโอกาสเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่เนือง ๆ
เราจะพบประสบการณ์อันล้ำค่าของชีวิต
ด้วยตัวของเราเอง
ทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น
จากคนเป็นคนเร่าร้อน เป็นคนมักเครียด
วุ่นวายใจ วิตกกังวล
ดั่งที่ชาวโลกทุกคนประสบอยู่ทุกวันนี้
.
มีใครไม่เคยเครียดบ้าง เคยไหมเครียดจนนอนไม่หลับ
เครียดมากเดือดเนื้อร้อนใจ
ไม่สามารถวางสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้
การที่เรามีสตินี่แหละเป็นคำตอบของชีวิต
สามารถคลายจากความเครียด ความวิตกกังวลต่าง ๆ
ทำให้เรานอนหลับสบายขึ้น
.
ใครเคยเครียดคิดมาก จนต้องอาศัยยานอนหลับบ้าง
แต่ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรม ธรรมโอสถนี่แหละจะรักษาเรา
ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อย ๆ
สุขภาพกายของเราก็จะดีขึ้น สุขภาพจิตของเราก็จะดีขึ้น
จะได้สัมผัสถึงความตั้งมั่น
ความสงบร่มเย็นของจิตใจขึ้น
อดทนต่อสิ่งต่างๆภายนอกได้มากขึ้น
มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน
ในการทำงานต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
เรียกว่ามันพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองให้สูงขึ้น
.
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรม
ที่เป็นไปเพื่อการออกจากทุกข์ออกจากวัฏฏะ
แต่ในอีกด้านหนึ่งก็จะช่วยพัฒนาชีวิตของเรา
ทำให้เราอยู่กับโลกได้อย่างอยู่เย็นเป็นสุข
มีขีดความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้
ลดความผิดพลาดต่าง ๆ ในชีวิตเราได้
ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถพัฒนาได้ถ้าเรามีสติ
.
.................................
ธรรมบรรยาย โดยพระมหาวรพรต กิตติวโร (ป.ธ.๖)

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com